!
!
Dispenzer ručni za etikete
!

Dynamic MD60 dispenzer ručni 60mm

!

Dynamic MD60 dispenzer ručni 
Ručni aplikator za etikete sa automatskim prilagođavanjem dimenziji etikete. Ze etikete širine od 20mm do 60mm.
- Širina etikete: od 20 do 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju jednim pritiskom ručke: minimalno 25 mm - maksimalno 63 mm
- Dužina etikete za aplikaciju sa više pritisaka ručke: minimalno 25 mm - neograničeno
- Unutarnji promjer role sa etiketama: 25 mm i 40 mm (sa priloženim adapterom)
- Vanjski promjer role sa etiketama: 100 mm
- Razmak između etiketa: minimalno 2 mm
- Oblik etikete: pravokutni, ovalni, okrugli, nepravilni
etiketirke dispenzer aplikator

MD60   9.2019.

TOWA APN10-30 dispenzer ručni 10-30mm

!

Towa APN10-30 dispenzer ručni za etikete u roli
Ručni aplikator za etikete sa automatskim prilagođavanjem dimenziji etikete.
- Širina etikete: od 20 do 30 mm
- Dužina etikete za aplikaciju jednim pritiskom ručke: minimalno 10 mm - maksimalno 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju sa više pritisaka ručke: minimalno 18 mm - neograničeno
- Unutarnji promjer role sa etiketama: 25 mm i 40 mm (sa priloženim adapterom)
- Vanjski promjer role sa etiketama: 100 mm
- Razmak između etiketa: 2 - 3 mm (optimalno 3 mm
- Oblik etikete: pravokutn
dispenzer aplikator

OAPN1030   APN10-30   5.2020.

TOWA APN30 dispenzer ručni 30mm

!

Towa APN30 dispenzer ručni za etikete u roli
Ručni aplikator za etikete sa automatskim prilagođavanjem dimenziji etikete.
- Širina etikete: od 20 do 30 mm
- Dužina etikete za aplikaciju jednim pritiskom ručke: minimalno 18 mm - maksimalno 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju sa više pritisaka ručke: minimalno 18 mm - neograničeno
- Unutarnji promjer role sa etiketama: 25 mm i 40 mm (sa priloženim adapterom)
- Vanjski promjer role sa etiketama: 100 mm
- Razmak između etiketa: 2 - 3 mm (optimalno 3 mm)
- Oblik etikete: pravokutni
dispenzer aplikator

OAPN30   APN-30   5.2020.

TOWA APN60 dispenzer ručni 60mm

!

Towa APN60 dispenzer ručni za etikete u roli
Ručni aplikator za etikete sa automatskim prilagođavanjem dimenziji etikete. Ze etikete širine od 25mm do 60mm.
- Širina etikete: od 25 do 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju jednim pritiskom ručke: minimalno 18 mm - maksimalno 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju sa više pritisaka ručke: minimalno 18 mm - neograničeno
- Unutarnji promjer role sa etiketama: 25 mm i 40 mm (sa priloženim adapterom)
- Vanjski promjer role sa etiketama: 100 mm
- Razmak između etiketa: 2 - 3 mm (optimalno 3 mm)
- Oblik etikete: pravokutni.
dispenzer aplikator

OAP6560   APN-60   9.2019.

TOWA APN100 dispenzer ručni 100mm

!

Towa APN100 dispenzer ručni  za etikete u roli
Ručni aplikator za etikete sa automatskim prilagođavanjem dimenziji etikete.
- Širina etikete: od 50 do 100 mm
- Dužina etikete za aplikaciju jednim pritiskom ručke: minimalno 18 mm - maksimalno 60 mm
- Dužina etikete za aplikaciju sa više pritisaka ručke: minimalno 18 mm - neograničeno
- Unutarnji promjer role sa etiketama: 25 mm i 40 mm (sa priloženim adapterom)
- Vanjski promjer role sa etiketama: 100 mm
- Razmak između etiketa: 2 - 3 mm (optimalno 3 mm)
- Oblik etikete:pravokutni
dispenzer aplikator

APN100   APN-100   5.2020.