POŠTANSKI ŽIGOVI DATUMI NA PODRUČJU HRVATSKE

HRVATSKA POŠTA    PREGLED PRIGODNIH ŽIGOVI    Hrvatska Pošta  PRIGODNI ŽIGOVI PUŠTENI U UPORABU I POVUČENI

PRIGODNI ŽIG 2003


PRIGODNI ŽIGOVI 2018.PRIGODNI ŽIGOVI 2019.


  Šah   FK  Zagreb
5.2021.

Zainteresirani filatelisti za besplatni u radu KATALOG Frankotip i Flam žigova na području Hrvatske neka se obrate na email: zlandeka@gmail.com
Filatelisti koji posjeduju Frankotip žig ili Flam neka mi pošalju presliku žiga na isti email. lp